9.00 - 10.00
Registracija učesnika
9.45 - 10.00
Izjave za medije
mr. Neven Stanić, direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka
Draško Stanivuković, gradonačelnik
Žana Arsić, predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka
10.00 - 10.15
Otvaranje konferencije i pozdravni govor
mr. Neven Stanić, direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka
Draško Stanivuković, gradonačelnik
10.15 - 11.15
Preduzetništvo u Banjoj Luci kroz institucionalnu i finansijsku podršku
Moderator: prof. dr Saša Petković
Panelisti:
1. Bojan Kresojević, gradski menadžer grada Banja Luka;
2. Aleksandra Simić, šef Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj grada Banja Luka;
3. Bojan Vuković, preduzetnik i predsjednik Udruženja poslodavaca IKT sektora - ICT Business Srpska
11.15 - 11.45
Individualni panelista
Tet-a-tet razgovor:
1. prof. dr Saša Petković
2. BSc. MBA Stefan Krneta
11.45 - 12.00
Predstavljamo Violetu Đukić, studentkinju 3. godine Ekonomskog fakulteta UNIBL - Pobjednicu 6. The Business idea pitching-a u 2023. godini i pobjednički model Litle Champion
12.00 - 12.15
PAUZA ZA KAFU
12.15 - 13.10
Preduzetništvo između prepreka izazova i mogućnosti
Moderator: Vladimir Blagojević, APIF
Panelisti:
1. Žana Arsić, predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka;
2. Rajko Lajić, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske;
3. Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banja Luka
13.10 - 14.00
Primjeri dobre prakse - Predstavljanje uspješnih preduzetnika
Moderator: prof. dr Saša Petković
Panelisti:
1. Aleksandar Antunović, Antecna;
2. Nikola Simić, Sinikom;
3. Danijel Tepšić, Mania Marketing